,,PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖ
    Pelėdžiukų grupėje saugiai ir laimingai gyvena daug pelėdžiukų su auklėtojomis Stase ir Birute bei auklėtojų padėjėja Ingrida. Šio amžiaus vaikams svarbiausias saugumo jausmas, todėl stengiamės padėti vaikučiams greitai ir lengvai adaptuotis grupėje. Didelį dėmesį skiriame vaikų smulkiosios motorikos lavinimui, kalbos  ir savarankiškumo ugdymui.
,,Pelėdžiukų“ grupės dainelė
Pelėdžiukai mes maži,
Bet dainelė mūs graži,
Skraidom skraidom rateliu
Ir po vieną, ir po du.
Pelėdžiukai mes maži,
Bet dainelė mūs graži,
Su kojele trept trept
Su sparneliais klep klep.
,,NYKŠTUKŲ“ GRUPĖ
   Grupėje dirba auklėtojos Jūratė ir Irena bei auklėtojų padėjėja Janina. Auklėtojos suteikia vaikams pasirinkimo laisvę, skatina ir palaiko vaikų kūrybiškumą.
,,Nykštukų“ grupės dainele
Tai ,,Nykštukai“ mūs linksmi,
Vikrūs, drąsūs ir greiti.
Trepsi daug mažų kojelių ,
Į darželį mūs ,,Žiogelį“.
,,KODĖLČIUKŲ“ GRUPĖ
    Mums labai svarbi šilta ir svetinga, vaiko kūrybiškumą, vaizduotę ir saviraišką skatinanti, grupės aplinka. Grupės auklėtojos Genovaitė ir Jolita bei jų padėjėjos Renata ir Rimutė siekia, kad vaikai augtų veiklūs, fiziškai aktyvūs, turėtų galimybę išbandyti save, tyrinėtų juos supančią aplinką, atrastų, eksperimentuotų ir daug ką sužinotų.
,,Kodėlčiukų“ grupės dainelė
Kodėlčiukai mes maži,
Augam stiprūs ir sveiki.
Mėgstam greitai pabėgioti,
Norim daug ką sužinoti.
,,BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖ
     Grupėje dirba auklėtojos Genovaitė ir Lina bei auklėtojų padėjėja Laimutė. ,,Boružėlių“ grupės vaikai yra linksmi, smalsūs, judrūs, draugiški, darbštūs, viskuo besidomintys ir kartais pašėlę. Kiekvienas vaikas yra skirtingas ir nepakartojamas. Jiems viskas įdomu, norisi viską paliesti ir išbandyti.  Daug laiko praleidžiame lauke, grūdinamės, kad vaikai būtų sveiki.
,,Boružėlių“ grupės dainelė
„Boružiukai“ mes maži,
Mėgstam žaisti čia visi
Lipdom, piešiam, pramogaujam
Ir visi gražiai draugaujam.
,,KIŠKUČIŲ“ GRUPĖ
   Kiškučiai – didžiausi darželio ugdytiniai. Šioje grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogė Bronė ir auklėtoja Lina, joms talkina auklėtojų padėjėja Jolita. Auklėtojos siekia, kad būtų sukurtas vaikų ugdymuisi palankus mikroklimatas, kad  visi mokėtų bendrauti ir bendradarbiauti. Jie daug sportuoja, sveikai maitinasi yra smalsūs, vikrūs ir linksmi. Norėdami patenkinti savo žingeidumą dalyvauja įvairiuose sveikos gyvensenos projektuose, stebi, eksperimentuoja, tyrinėja juos supantį pasaulį, domisi knygomis, raidelėmis. Aktyviai ieško atsakymų į visus nežinomus klausimus enciklopedijose, albumuose, žodynuose.
,,Kiškučių“ grupės dainelė
Mes  kiškučiai, mes greiti.
Mokam šokti ir dainuoti,
Piešti, žaisti ir konstruoti.
Žadam augti dideli,
Būt darželyje pirmi.

 

,,BITUČIŲ“ GRUPĖ

Grupėje dirba auklėtojos Rita, Jolita bei auklėtojų padėjėja Lijana. ,,Bitučių“ grupės pedagogės stengiasi sudaryti sąlygas savarankiškumo įgūdžiams formuotis, ugdyti pasitikėjimą savimi, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą. Grupėje kuriama jauki aplinka, rūpinamasi vaikų emocine ir fizine sveikata. Gerbiamas ir palaikomas vaiko žaidimas, sudaromos sąlygos jo plėtotei.

,,Bitučių“ grupės dainelė

Vienas kitą apkabinę
Mes daržely kaip gėlyne.
Mes bitutės, mes linksmutės,
Kviečiame pas mus vaikučius.
Iš arti, iš toli,
Tu pas mus ateit gali !

 

 

,,DRUGELIŲ“ GRUPĖ

,,Mes dar tik žengiame pirmuosius žingsnelius savarankiškumo, socialinio bendravimo link“- sako grupėje dirbančios auklėtojos Nemira ir Irena bei joms talkinanti auklėtojų padėjėja Jolita. Mokomės pažinti vaiko emocijas, jas priimti, užtikrinti saugumą. . Auklėtojų siekis ugdyti vaikų smalsumą, kūrybiškumą, aktyvinti kalbinius įgūdžius.

,,Drugelių“ grupės dainelė

Skraido pievoje drugeliai

Skamba mėlyni varpeliai

Vėjas švilpauja dainelę,

Prašo duot vaikučiams kelią.