DARBO LAIKAS
Visos dienos grupės 6.40-17.10
Viena grupė 6.40-19.08
Savaitgalio grupė 7.00-17.30
UGDYMAS:
 • ankstyvasis ugdymas,
 • ikimokyklinis ugdymas,
 • priešmokyklinis ugdymas,
 • ankstyvasis anglų kalbos ugdymas,
 • karate,
 • ankstyvasis muzikinis ugdymas nuo 3 mėn. iki 2 m.
 • futboliukas.
MOKAMOS PASLAUGOS:
 • šokių studija,
 • dailės studija,
 • baleto studija,
 • krepšinis

KITOS PASLAUGOS:

 • logopedo,
 • veikla baseinėlyje, vandens procedūros plokščiapėdystės profilaktikai, korekcinė mankšta.
MAITINIMAS
Maitinimas 4 kartus per dieną. Dalyvaujame programose ,,Vaisių vartojimo skatinimas“, ,,Pienas vaikams“.

PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

Mokesčio už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje dydį ir tvarką nustato steigėjas Anykščių rajono savivaldybės taryba.

Mokestį už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje sudaro:

 • mėnesinis 10 procentų MGL dydžio mokestis ugdymo bei sanitarinėms higieninėms reikmėms tenkinti

(šiuo metu 3,80 Eur);

 • mokestis už vaikų maitinimą už kiekvieną vaiko lankytą dieną.

Maitinimui 1 dienai skiriamų lėšų dydis

Amžius Pusryčiai (Eur) Priešpiečiai ir pietūs (Eur) Vakarienė (Eur) Iš viso (Eur)
Vaikai iki 3 m 0,36 0,58 0,51 1,45
Vaikai nuo 3 m 0,43 0,70 0,61 1,74

* Vaikai, ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ugdymo laikotarpiu, pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Mokinių nemokamo maitinimo Anykščių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą, turi teisę į nemokamus pietus. Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu skyrus nemokamus pietus, ugdymo laikotarpiu atitinkamai mažinamas mokestis už maitinimą.

MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS

Mokesčio už vaikų maitinimą tėvai (globėjai) nemoka, jeigu:

 • šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą (pateikus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą);
 • šeima gauna socialinę pašalpą (pateikus Socialinės paramos skyriaus pažymą);
 •  ugdomas vaikas su negalia (pateikus Neįgalumo lygio pažymos kopiją).

Mokestis už vaikų išlaikymą (maitinimą ir ugdymą) mažinamas 50 procentų, jeigu:

 • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų*;
 • šeima augina tris ir daugiau vaikų**;
 • vaiko tėvas (motina) atlieka tikrąją karinę tarnybą;
 • vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje.

* Lengvata taikoma, kai vienas iš tėvų miręs, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, yra neveiksnus ar dingęs be žinios, kai nenustatyta tėvystė, pateikus atitinkamus dokumentus (mirties liudijimą, vaiko gimimo liudijimą bei kitus nustatytą faktą įrodančius dokumentus).

** Lengvata taikoma, kai šeimoje vaikai yra iki 18 metų ar vyresni kaip 18 metų, bet mokosi dieninėse visų tipų mokyklose iki 24 metų. Globojami vaikai, išlaikomi valstybės lėšomis, į vaikų skaičių lengvatai gauti neįskaičiuojami.

Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į ugdymo įstaigą, o vėliau – kiekvienais metais iki rugsėjo 30 d., sausio 30 d. bei pasibaigus jų galiojimo laikui ar atsiradus sąlygoms, suteikiančioms (panaikinančioms) teisę į Tvarkos apraše numatytas lengvatas. Pateikus dokumentus, mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas, lengvata taikoma nuo kito mėnesio pirmos dienos. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Jei vaikas nelanko ugdymo įstaigos tėvų atostogų metu ne trumpiau kaip vieną kalendorinį mėnesį, už tą mėnesį tėvai (globėjai) nemoka mėnesinio mokesčio ugdymo bei sanitarinėms higieninėms reikmėms tenkinti.

Jeigu vaikas ugdymo įstaigoje būna ne visą dieną, tėvai (globėjai), pateikę prašymą ugdymo įstaigai, ne trumpesniam kaip vieno kalendorinio mėnesio laikui, gali atsisakyti pusryčių ir/arba vakarienės. Atitinkamai mažinamas mokestis už vaikų maitinimą.

Mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje turi būti sumokėtas už einamojo mėnesio ataskaitinį laikotarpį iki kito mėnesio 25 dienos.

15 dienų perspektyvinis valgiaraštis: 

Valgiarastis PDF

Maitinimo tvarkos aprašas

Mokesčio už vaikų išlaikymą tvarkos aprašo pakeitimas