2017 METAI

Tradiciniai renginiai, parodos, konkursai, festivaliai, akcijos, projektai, netradicinio ugdymo savaitės

RENGINIAI

Sausis – gegužė

,,Atsisveikinimas su egle“

Atsisveikinimo su eglute rytmetis

Sausis

„Vasari, sveikas būk “

Vasario, sveikatingumo mėnesiui paminėti

Vasaris

„Mažoj širdelėj Lietuva“

Rytmetis Vasario 16-ąjai paminėti

Vasario 15 d.

„Kaziuko mugė“

Amatų diena

Kovo 3 d.

„Aš tikrai myliu Lietuvą“

Rajoninis renginys , meninio skaitymo konkursas

Kovo 15 d.

,,Išgirsk ką medis kalba“ Renginys Pasaulinei žemės dienai paminėti Kovo 20 d.

„Vandens lašas mano delne“

Tarptautinei Vandens dienai paminėti

Kovo 22 d.

,,Pasakų kraitelė“

Tarptautinei Teatro dienai

Kovo 27 d.

,,Pilna pintinė margučių“

Velykų rytmetis

Balandžio 14 d.

„Gatvėj būki atsargus, šito mokyk ir kitus “

Rytmetis

Balandis

„Miela mamyte, dovanoju tau tautinį kostiumą“ Darbelių paroda, skirta motinos dienai Gegužės 5 d.
 ,,Lik sveikas, darželi“ Išleistuvės Gegužė

Birželis – gruodis

„Vasarą smagu žaisti su smėliu“

Ugdomoji veikla vasaros laikotarpiu

     Birželis – rugpjūtis

,,Rugsėjis atvėrė darželio duris“

Rytmetis darželio bendruomenei

Rugsėjo 1 d.

„Kviečiu į spalvotą rudenėlio šventę“

Popietė vaikams

Spalis

„Ačiū, auklėtoja, tau“

Rytmetis Pedagogo dienai

Spalio 5 d.

„Saugaus eismo abėcėlė“

Ugdomoji veikla, parodos, pokalbiai

Spalis-lapkritis

 „Pyrago diena“

Europos mitybos dienai paminėti

Lapkričio 7 d.

„Kalėdinis žaisliukas – pasakų personažas“

Kalėdinio žaisliuko paroda – konkursas

Lapkritis

,,Kalėdos su pasakos personažais“ Kalėdinė šventė bendruomenei Gruodžio 15 d.

PROJEKTAI

         „Sveikatiada“ – visus metus

         „Aš augu – medis auga“ – tęstinis

         „Mažasis futboliukas“ – visus metus

         „Savaitė be patyčių“ – kovas

         ,,Mažųjų Anykštėnų virtuvėlėse“ – visus metus

         ,,Mano žalioji palangė“– visus metus

         ,,Liečiu, jaučiu, kalbu“ – visus metus

         ,,Kalbos sutrikimų prevencija“ – visus metus

         ,,Linksmos tik sveikos pėdutės“ – visus metus

         ,,Mažųjų žaidynės“ – visus metus

 

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

                                ,,Meškučio Kubuš gamtos mylėtojų klubas“ – visus metus

,,Europos sveiko maisto diena“ – lapkričio 8 d.

 

       RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

                               ,,Sodinčius“ – visus metus

                               ,,Piešiu žemėlapį“ – sausis – vasaris

                               ,,Aktyvus rugsėjis“ – rugsėjis-spalis

                               ,,Europos judumo savaitė“ – rugsėjis

,,Sveikuolių sveikuoliai“ –  lapkritis

 

AKCIJOS

         „Sveikai valgau ir judu, nes sveikatą branginu“

         „Darom“

         „Švarių rankyčių šokis

         „Duok draugui ranką“

        ,,Aš maža mergytė – mano graži suknytė“

 

TRADICINĖS DARŽELIO SAVAITĖS

 

         „Man kuprinė ant pečių, o kuprinėj lašinių“ – gegužė

        „Jau žiogai smuikeliais vasarą palydi“ – rugsėjis

         „Vaistažolių rinkimas“ – birželis-rugpjūtis

         „Vaistažolių arbatos su medumi ir kvėpavimo pratimais gėrimas“ – lapkritis

                                                         PARODOS

                               ,,Pedagogų ugdymo priemonių, skirtų smulkiąjai motorikai, paroda“ –  balandis

                             ,,Margaspalviai drugeliai“ – rugsėjis

                             ,,Boružėlė septintaškė panaši į mažą braškę“ – spalis

                             ,,Neregėti drabužiai iš antrinių žaliavų“ – lapkritis

 

       ŠVENTĖS

                                ,,Sporto šventė“ – gegužė

                               ,,Kalbos šventė“ – spalis

                               ,,Advento vakaronė“ – lapkritis

 

SUSITIKIMAI

Bendradarbiavimas su socialiniu partneriu Aknystų socialinės globos namais – lapkritis-gruodis


2016 METAIS DARŽELYJE VYKDYTA VEIKLA

2016 METŲ RENGINIAI

 


2015 METAIS DARŽELYJE VYKDYTA VEIKLA

2015 METŲ RENGINIAI


 

PASAULIS.  Pasaulis  kupinas stebuklų.
                                                                 H. K. Andersas
               ŽMOGUS.   Aš visuomet troškau, kad žmogus būtų toks, kuris viską jaučia, supranta ir siekia tiesos, gėrio bei grožio.
                                                                       M. K. Čiurlionis
GĖRIS.  Visi nuostabūs jausmai sveria mažiau už vieną   gerą darbą.
                                                                         Dr. R. Lovelis

 


 

2014 METAIS DARŽELYJE VYKDYTA VEIKLA.

 2014 METŲ RENGINIAI

 


Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos parengtais dokumentais, reglamentuojančiais visuminį vaikų ugdymą, atsižvelgdami į ugdytinių poreikius ir tėvų lūkesčius, pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas,  kuriame sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Veiklą organizuojame, vadovaudamiesi šiais principais:
  • Į vaiką orientuoto, lankstaus ir individualizuoto ugdymo – atsižvelgiama į kiekvieno vaiko individualius interesus, poreikius ir galimybes, sudaromos sąlygos visapusiškam vaiko raidos augimui, siekiama vertybinių nuostatų, kūrybinių galių, jausmų, mąstymo plėtotės.
  • Demokratiškų partnerystės ryšių su šeima ir socialiniais partneriais – grindžiamas tėvų ir pedagogų, socialinių partnerių ryšių plėtojimu bei tėvų švietimu.
  • Pilietiškumo ir tautiškumo skatinimo – grindžiamas pilietinių vertybinių nuostatų formavimu bei tautos, regiono ir įstaigos tradicijų, papročių puoselėjimu.
  • Fizinės sveikatos ir saugios gyvensenos – grindžiamas vaikų fizinių, psichinių, emocinių galių plėtojimu ir saugia gyvensena, pagrįsta saugumo įgūdžių ugdymu.
  • Tinkamo elgesio modeliavimo ir savivaldos – grindžiamas bendradarbiavimo, pasitikėjimo, lygiavertiškumo, pagarbos asmenybei dvasia, skatinimu dalyvauti priimant sprendimus ir prisiimant atsakomybę.
MŪSŲ ŠŪKIS:
,,Sveikas – saugus – kūrybiškas – išlaisvintas vaikas.
SIEKIAME:
Į vaiką orientuoto ugdymo(si) moderni aplinka + kompetentingi pedagogai, padedantys „pagauti“ vaikams sėkmę + aktyvi šeima, įsijungianti į grupės ir įstaigos gyvenimą.
GARANTUOJAME:
Įdomų ir visavertį gyvenimą vaikams, pilną pažinimo  džiaugsmo bei kūrybinės raiškos; atsakymus į visus vaikams ir tėvams (globėjams) rūpimus klausimus
PRIORITETINĖS SRITYS 2014 MOKSLO METAMS
  • Diegti naujas, efektyvias vaiko sveikatos stiprinimo formas.
  • Gimtosios kalbos ugdymas kasdieninėje veikloje.
  • Saugi ir sveika gyvensena, ekologinis ugdymas.
  • Darželio bendruomenės, kaip geros komandos, tobulinimas.