ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ 2021-2025 M. STRATEGINIS PLANAS

strateginis planas 2021-2025

 

ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Planas

ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

Planas

ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR 20201  METŲ UŽDUOTYS

Ataskaita

 

ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR 2020  METŲ UŽDUOTYS

Ataskaita

ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ PAREIGYBIŲ APRAŠAI:

Auklėtojo padėjėjo

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams

Elektriko

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo

Kiemsargio

Kūno kultūros mokytojo

Logopedo

Maitinimo-organizavimo-specialisto-

Meninio ugdymo mokytojo

Pagalbinio darbininko

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo

Projekto administratoriaus

Sandėlininko

Sekretoriaus

Skalbėjo

Socialinio pedagogo

Valstybės ir savivaldybių įstaigų

Valytojo

Virėjo

Vyr. buhalterio

 

ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽIOGELIS“ VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖS, VYKDANČIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE, AURĖLIJOS RAMELIENĖS 2020-2021 M. VEIKLOS PLANAS

Planas

ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ SVEIKATOS STIPRINIMO IR GRŪDINIMO PROGRAMA ,,NORIU AUGTI SVEIKAS“ 20017-2021 M.

Sveikatos programa

ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ NUOSTATAI

Dėl-Anykščių-vaikų-lopšelio-darželio-Žiogelis-nuostatų-patvirtinimo-1

ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

Programa

 


ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ 2016-2020 M. STRATEGINIS PLANAS

2016-2020 m strateginis planas

 


ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

Priesmokyklinio ugdymo programa