,,PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖ
    Pelėdžiukų grupėje saugiai ir laimingai gyvena daug pelėdžiukų su ikimokyklinio ugdymo mokytojomis Stase ir Birute bei auklėtojų padėjėja Ingrida. Šio amžiaus vaikams svarbiausias saugumo jausmas, todėl stengiamės padėti vaikučiams greitai ir lengvai adaptuotis grupėje. Didelį dėmesį skiriame vaikų smulkiosios motorikos lavinimui, kalbos  ir savarankiškumo ugdymui.
,,Pelėdžiukų“ grupės dainelė
Pelėdžiukai mes maži,
Bet dainelė mūs graži,
Skraidom skraidom rateliu
Ir po vieną, ir po du.
Pelėdžiukai mes maži,
Bet dainelė mūs graži,
Su kojele trept trept
Su sparneliais klep klep.
,,NYKŠTUKŲ“ GRUPĖ
   Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos Jūratė ir Irena bei auklėtojų padėjėja Janina. Auklėtojos suteikia vaikams pasirinkimo laisvę, skatina ir palaiko vaikų kūrybiškumą.
,,Nykštukų“ grupės dainele
Tai ,,Nykštukai” mūs linksmi,
Vikrūs, drąsūs ir greiti.
Trepsi daug mažų kojelių ,
Į darželį mūs ,,Žiogelį”.
,,KODĖLČIUKŲ“ GRUPĖ
    Mums labai svarbi šilta ir svetinga, vaiko kūrybiškumą, vaizduotę ir saviraišką skatinanti, grupės aplinka. Grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojos Genovaitė ir Jolita bei jų padėjėja Rimutė siekia, kad vaikai augtų veiklūs, fiziškai aktyvūs, turėtų galimybę išbandyti save, tyrinėtų juos supančią aplinką, atrastų, eksperimentuotų ir daug ką sužinotų.
,,Kodėlčiukų“ grupės dainelė
Kodėlčiukai mes maži,
Augam stiprūs ir sveiki.
Mėgstam greitai pabėgioti,
Norim daug ką sužinoti.
,,BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖ
     Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo mokytojos Genovaitė ir Jolita bei auklėtojų padėjėja Laimutė. ,,Boružėlių“ grupės vaikai yra linksmi, smalsūs, judrūs, draugiški, darbštūs, viskuo besidomintys ir kartais pašėlę. Kiekvienas vaikas yra skirtingas ir nepakartojamas. Jiems viskas įdomu, norisi viską paliesti ir išbandyti.  Daug laiko praleidžiame lauke, grūdinamės, kad vaikai būtų sveiki.
,,Boružėlių“ grupės dainelė
“Boružiukai” mes maži,
Mėgstam žaisti čia visi
Lipdom, piešiam, pramogaujam
Ir visi gražiai draugaujam.
,,GILIUKŲ“ GRUPĖ
   “Giliukų” grupėje linksmai žaidžia ir krykštauja mažiausieji darželyje vaikučiai. Jiems jaukią ir saugią aplinką kuria ikimokyklinio ugdymo mokytojos Lina ir Žaneta bei jų padėjėja Jolita.
,,Giliukų“ grupės dainelė
Vaikučiai mažučiai
Žiogelio daržely
Gerumo daigyną
Sodina, augina.
Ir kužda daigeliai
“Giliukams” mažiems:
-Užaugę po laimę
Atneškit žmonėms.

 

,,BITUČIŲ“ GRUPĖ

Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rita ir Žaneta bei auklėtojų padėjėja Lijana. ,,Bitučių“ grupės pedagogės stengiasi sudaryti sąlygas savarankiškumo įgūdžiams formuotis, ugdyti pasitikėjimą savimi, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą. Grupėje kuriama jauki aplinka, rūpinamasi vaikų emocine ir fizine sveikata. Gerbiamas ir palaikomas vaiko žaidimas, sudaromos sąlygos jo plėtotei.

,,Bitučių“ grupės dainelė

Vienas kitą apkabinę
Mes daržely kaip gėlyne.
Mes bitutės, mes linksmutės,
Kviečiame pas mus vaikučius.
Iš arti, iš toli,
Tu pas mus ateit gali !

 

 

,,DRUGELIŲ“ GRUPĖ

,,Mes dar tik žengiame pirmuosius žingsnelius savarankiškumo, socialinio bendravimo link“- sako grupėje dirbančios ikimokyklinio ugdymo mokytojos Nemira ir Irena bei joms talkinanti auklėtojų padėjėja Jolita. Mokomės pažinti vaiko emocijas, jas priimti, užtikrinti saugumą. . Auklėtojų siekis ugdyti vaikų smalsumą, kūrybiškumą, aktyvinti kalbinius įgūdžius.

,,Drugelių“ grupės dainelė

Skraido pievoje drugeliai

Skamba mėlyni varpeliai

Vėjas švilpauja dainelę,

Prašo duot vaikučiams kelią.