Anykščių vaikų lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vaikai ugdomi septyniose ugdymo grupėse, kuriose yra teikiamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas:

  • ankstyvojo amžiaus grupės 1 ─ 3 metų vaikams;
  • ikimokyklinio ugdymo grupės 3 ─ 5/6 metų vaikams;
  • jungtinė priešmokyklinio/ikimokyklinio amžiaus grupė;
  • priešmokyklinio ugdymo grupė.

„Pelėdžiukų“ grupė

Mūsų grupėje ugdymo centras yra vaikas ir jo ugdymas, kaip unikalaus, besikeičiančio ir aktyvaus. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Irena ir Žaneta bei mokytojo padėjėja Ingrida kuria saugią aplinką visiems „Pelėdžiukams“, kurie yra smalsūs, nenustygstantys vietoje ir linksmi. Šiais metais daug sportuosime, mokysimės draugauti, būsime smalsūs ir kūrybingi. Ir nepamiršime tiesiog… ŽAISTI

„Pelėdžiukų“ grupės dainelė

Pelėdžiukai mes maži,
Bet dainelė mūs graži,
Skraidom skraidom rateliu
Ir po vieną, ir po du.
 
Pelėdžiukai mes maži,
Bet dainelė mūs graži,
Su kojele trept trept
Su sparneliais klep klep.

„Nykštukų“ grupė

„Nykštukų“ grupėje saugią ir laimingą aplinką kuria mokytoja Jūratė ir Danutė. Jai talkina mokytojo padėjėja Samanta. Didelį dėmesį skiriame vaikų kalbos, sveikatingumo ugdymui, džiugiems vaiko atradimams ir kūrybai.

„Nykštukų“ grupės dainelė

Mes „Nykštukai“, mes linksmi,
Norim augti tik sveiki.
Žaidžiam, šokam ir sportuojam,
Ir kasdien dainas dainuojam.

„Kodėlčiukų“ grupė

Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos Genovaitė ir Jolita, bei mokytojo padėjėja Jolita. Meilė, švelnumas ir dėmesys padės  vaikui greičiau adaptuotis, atsiskleisti jo gebėjimams ir pasijusti visaverčiu grupės nariu. Žaisdami, kurdami, pažindami save ir mus supančią aplinką, stiprinsime pasitikėjimą savimi.

„Kodėlčiukų“ grupės dainelė

Kodėlčiukai mes maži,
Augam stiprūs ir sveiki.
Mėgstam greitai pabėgioti,
Norim daug ką sužinoti.

„Boružėlių“ grupė

Judrių, smalsių ir linksmų vaikų grupėje dirbančios ikimokyklinio ugdymo mokytojos Fortūnata ir Asta bei mokytojo padėjėja Laimutė, kartu kuria saugią aplinką vaikams ugdytis. Kiekvienas vaikas yra skirtingas ir nepakartojamas, todėl ugdymo turinys yra diferencijuojamas pagal vaikų gebėjimus bei poreikius. Norime, kad vaikai palikę grupę, kasdien, būtų laimingi ir pasisėmę kažko naujo.

„Boružėlių“ grupės dainelė

Aš raudona boružėlė,
Su taškuotu švarkeliu,
Aš nuo ryto atsikėlus,
Ropinėju tarp gėlių.

Pasakyk, vaikeli,
Kur tave nunešti,
Noriu tau padėti,
Kelią susirasti.

„Giliukų“ grupė

Mes „Giliukai“, mes linksmi, mūsų šypsena plati. Jei „Giliukai“ nosį kišą, tai nepykit – jiems smalsu. Jų smalsumą tenkina priešmokyklinio ugdymo mokytojos Stasė ir Lina bei jų padėjėja Kristina.

„Giliukų“ grupės dainelė

Mes „Giliukai“ dar maži,
Norim augti didesni,
Tad sportuosim, žaisim, šoksim
Ir vis naujo mes išmoksim.

„Bitučių“ grupė

Grupėje dirba mokytojos Rita ir Asta, bei mokytojo padėjėja Lijana. Mūsų tikslas – su meile rūpintis vaiko saugumu, sudarant palankias sąlygas patirti vaikystės džiaugsmą – ugdytis per žaidimus, tyrinėjimus ir atradimus, džiugiai pažįstant pasaulį. Ypatingą dėmesį skirsime individualiai vaiko pažangai.

„Bitučių“ grupės dainelė

Vienas kitą apkabinę
Mes daržely kaip gėlyne.
Mes bitutės, mes linksmutės,
Kviečiame pas mus vaikučius.
Iš arti, iš toli,
Tu pas mus ateit gali !

„Drugelių“ grupė

Nuolat besikeičiantis „Drugelių“ pasaulis kupinas fantazijų, atradimų, įvairių veiklų. Draugaujame su „Kimočiais“. Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytoja Nemira ir Danutė bei mokytojo padėjėja Jolita.

„Drugelių“ grupės dainelė

Skraido pievoje drugeliai
Skamba mėlyni varpeliai
Vėjas švilpauja dainelę,
Prašo duot vaikučiams kelią.