,,PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖ
   Mūsų grupėje ugdymo centras yra vaikas ir jo ugdymas, kaip unikalaus, besikeičiančio ir aktyvaus. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Irena ir Enrika bei auklėtojų padėjėja Ingrida kuria saugią aplinką visiems „pelėdžiukams“, kurie yra smalsūs, nenustygstantys vietoje ir linksmi. Šiais metais daug sportuosime, mokysimės draugauti, būsime smalsūs ir kūrybingi. Ir nepamiršime tiesiog… ŽAISTI
,,Pelėdžiukų“ grupės dainelė
Pelėdžiukai mes maži,
Bet dainelė mūs graži,
Skraidom skraidom rateliu
Ir po vieną, ir po du.
Pelėdžiukai mes maži,
Bet dainelė mūs graži,
Su kojele trept trept
Su sparneliais klep klep.
,,NYKŠTUKŲ“ GRUPĖ
   „Nykštukų“ grupėje saugią ir laimingą aplinką kuria mokytojos Jūratė ir Stasė, joms talkina auklėtojų padėjėja Samanta. Didelį dėmesį skiriame  vaikų kalbos, sveikatingumo ugdymui, džiugiems vaiko atradimams ir kūrybai.
,,Nykštukų“ grupės dainele

Mes „Nykštukai“, mes linksmi,

Norim augti tik sveiki.

Žaidžiam, šokam ir sportuojam,

Ir kasdien dainas dainuojam.

,,KODĖLČIUKŲ“ GRUPĖ
    Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos Genovaitė ir Jolita, bei jų padėjėja Rimutė.
Meilė, švelnumas ir dėmesys padės  vaikui greičiau adaptuotis, atsiskleisti jo gebėjimams ir pasijusti visaverčiu grupės nariu.
Žaisdami, kurdami, pažindami save ir mus supančią aplinką, stiprinsime pasitikėjimą savimi.
,,Kodėlčiukų“ grupės dainelė
Kodėlčiukai mes maži,
Augam stiprūs ir sveiki.
Mėgstam greitai pabėgioti,
Norim daug ką sužinoti.
,,BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖ
 Judrių, smalsių ir linksmų vaikų grupėje dirbančios ikimokyklinio ugdymo mokytojos Genovaitė ir Enrika bei auklėtojų padėjėja Laimutė, kartu kuria saugią aplinką vaikams ugdytis. Kiekvienas vaikas yra skirtingas ir nepakartojamas, todėl ugdymo turinys yra diferencijuojamas pagal vaikų gebėjimus bei poreikius. Norime, kad vaikai palikę grupę, kasdien, būtų laimingi ir pasisėmę kažko naujo.
,,Boružėlių“ grupės dainelė

Aš raudona boružėlė,

Su taškuotu švarkeliu,

Aš nuo ryto atsikėlus,

Ropinėju tarp gėlių.

Pasakyk, vaikeli,

Kur tave nunešti,

Noriu tau padėti,

Kelią susirasti.

,,GILIUKŲ“ GRUPĖ

Mes „Giliukai“, mes linksmi, mūsų šypsena plati. Jei „Giliukai“ nosį kišą, tai nepykit – jiems smalsu. Jų smalsumą tenkina ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rima ir Žaneta bei jų padėjėja Jolita.

,,Giliukų“ grupės dainelė

Mes „Giliukai“ dar maži,

Norim augti didesni,

Tad sportuosim, žaisim, šoksim

Ir vis naujo mes išmoksim.

 

,,BITUČIŲ“ GRUPĖ

Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rita ir Jolita, bei auklėtojų padėjėja Lijana. Mūsų tikslas – su meile rūpintis vaiko saugumu, sudarant palankias sąlygas patirti vaikystės džiaugsmą – ugdytis per žaidimus, tyrinėjimus ir atradimus, džiugiai pažįstant pasaulį. Ypatingą dėmesį skirsime individualiai vaiko pažangai.

,,Bitučių“ grupės dainelė

Vienas kitą apkabinę
Mes daržely kaip gėlyne.
Mes bitutės, mes linksmutės,
Kviečiame pas mus vaikučius.
Iš arti, iš toli,
Tu pas mus ateit gali !

 

 

,,DRUGELIŲ“ GRUPĖ

Keturmečių pasaulis kupinas fantazijų, atradimų, įvairių veiklų. Daug sportuojam, šokam, piešiam ir dainuojam. Draugaujame su „Kimočiais“. Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos Nemira ir Stasė bei auklėtojų padėjėja Jolita.

,,Drugelių“ grupės dainelė

Skraido pievoje drugeliai

Skamba mėlyni varpeliai

Vėjas švilpauja dainelę,

Prašo duot vaikučiams kelią.