Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje skelbiamą interaktyvų Vyriausybės patvirtintų ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių subjektų sąrašą, Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“ neatlieka ūkio subjektų priežiūros.