• Ką vaikai veikia ikimokyklinio ugdymo grupėse?

Žaisdami įvairius žaidimus, tyrinėdami, keliaudami, stebėdami aplinką, piešdami, kurdami, tardamiesi ir diskutuodami su draugais ir mokytojomis, dainuodami, sportuodami vaikai pažįsta pasaulį ir mokosi būti orūs, smalsūs, bendraujantys, sveiki, kuriantys ir sėkmingi.

 • Jeigu vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių?

Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo programa yra pritaikoma. Jeigu vaikui nustatyti vidutiniai, dideli ir labai dideli specialieji poreikiai ir Anykščių švietimo pagalbos tarnybos pažymoje nurodyta, grupėje dirba ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas kartu su mokytojo padėjėju.

 • Kiek kartų per dieną darželyje vaikai turi būti vedami į lauką?

Pagal Higienos normas kasdien du kartus šviesiu paros metu vaikai turi būti vedami į lauką. Vaikų veikla lauke neorganizuojama, kai oro sąlygos kelia riziką vaikų sveikatai:

 • aplinkos oro užterštumas viršija teisės akte nustatytas normas;
 • oro temperatūra lauke žemesnė kaip minus 12 C;
 • oro temperatūra lauke žemesnė kaip minus 8 C, o vėjo greitis didesnis kaip 2 m/sek;
 • oro temperatūra lauke 30 C ar aukštesnė;
 • esant kitoms sudėtingoms oro sąlygoms (pvz., esant labai smarkiam vėjui, labai smarkiam lietui, labai smarkiam snygiui, pūgai, krušai ir pan.).
 • Koks yra vaikų skaičius grupėse?

Ankstyvojo ugdymo grupėse (2–3 m.)  – 15 vaikų.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse (3–6 m.) – 20 vaikų.

 • Noriu pakeisti maitinimų skaičių, kaip tai padaryti?

Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę pasirinkti mažesnį dienos maitinimų skaičių (ne mažiau kaip 1) ir jį keisti 2 kartus per mokslo metus – rugsėjo mėnesio 1 d. ir vieną kartą per mokslo metus (pasirinktinai nuo pirmosios mėnesio dienos). Tėvai, kurių vaikas kitu laiku pradėjo lankyti įstaigą, mažesnį dienos maitinimų skaičių pasirenka pirmąją lankymo dieną.

 • Kaip užregistruoti vaiką į darželį?

Vaikų registracija į lopšelį-darželį vyksta užpildžius prašymą (atsisiuntus  arba atvykus į darželį)

 • Koks mokestis už darželį?

Informacija apie mokestį už darželį Anykščių miesto savivaldybės tarybos patvirtintame sprendime.

 • Koks darželio darbo laikas?

Darželis dirba nuo 6.40 iki 18.40 val.

 • Ar yra galimybė nemiegoti pietų miego?

Įstaigoje sudaromos sąlygos ramiam vaiko poilsiui grupėse pietų poilsio metu.

 Jei internetinėje svetainėje nerandate Jus dominančios informacijos, maloniai kviečiame užduoti klausimą el. paštu: ziogelis@res.lt, kuriame prašome nurodyti kuo tikslesnę informaciją, reikalingą atsakymui pateikti.