Anykščių vaikų lopšelis-darželis

„Žiogelis“

Darželyje vaikai praleidžia didelę dienos dalį, todėl mums  svarbu, kad vaikas jaustųsi saugus ir mylimas. Siekiame, kad jau darželyje vystytų pozityvų santykį su supančia aplinka, mokytųsi praktiškai, per patyrimą iš dalykų, kurie juos supa kasdieniame gyvenime.

Mokytojai

Darželyje dirba didelę pedagoginę patirtį turintys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. 

Maitinimas

Atsižvelgiant į „Sveikatai palankus“ mitybos principus, 15 dienų valgiaraščiai suderinti ir patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Įstaiga dalyvauja ES ir valstybės remiamose programose „ Pienas vaikams“ ir  „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 


Ugdomoji aplinka

Darželio vidaus ir lauko teritorijos erdvės išnaudojamos vaiko įvairiapusiam ugdymuisi. Daug netradicinių, modernių ugdymo priemonių, veiklų. 

Ugdymas

Teikiamas ikimokyklinis, priešmokyklinis ir neformalusis ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai mokomi ankstyvosios anglų kalbos. Vaikai nuo 3 metų amžiaus lanko IKT užsiėmimus. Darželyje yra galimybė vaikui atrasti save sportiniuose arba meniniuose užsiėmimuose. 

Draugai, projektai, partneriai