Anykščių vaikų lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ pats seniausias Anykščių mieste. Istorija skaičiuojama nuo 1968 m. Iki 1995 metų birželio 2 dienos vadinosi Anykščių vaikų lopšeliu-darželiu Nr.2.
 
Lopšelyje–darželyje vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal rajono tarybos patvirtintą individualią ikimokyklinio ugdymo  programą ,,Žiogelis”, o priešmokyklinio amžiaus vaikai pagal ,,Priešmokyklinio ugdymo programą”.
 
Nuo 1995 metų pedagogai dirba į ugdymo programas, integruodami sveikatingumo projektus ir programas. 1999 metais darželis gavo sertifikatą, patvirtinantį, kad yra  įtrauktas į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Esame respublikinės sveikatą stiprinančios ikimokyklinių įstaigų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai” nariai.
 
Daugiau nei 10 metų rašėme sveikatą stiprinančius, aplinkosauginius projektus ir gavome jiems finansavimą. Kiekvienais metais vykdėme savivaldybės finansuojamus projektus. Gautos projektų  lėšos panaudojamos sveikatingumo  ir ugdymo priemonėms įsigyti.
 
Įstaiga savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos švietimo  ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ministerijos norminiais aktais, Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Švietimo  skyriaus vedėjo įsakymais, bei lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ nuostatais.
 
Darželyje yra baseinėlis, kuriame vyksta grūdinimo procedūros.
 
Kasdien vaikams, pagal patvirtintą grafiką,  vedamos koreguojamosios mankštos taisyklingai kūno laikysenai formuoti.
 
Vaikai maitinami 3 kartus: priešpiečiams valgo šviežias daržoves, vaisius.
 
Darželio kolektyvas nuo 1997 metų dalyvavo sveiko maisto renginiuose ne tik Anykščiuose, bet ir respublikoje. Buvome šių renginių prizininkai. Nuo 2002 metų tokias parodas-konkursus rengėme ir savo lopšelyje-darželyje. Sveiko maisto parodos-konkursai ar šventės buvo  tradiciniu rajono ikimokyklinių įstaigų renginiu.
 
Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. vyksta ankstyvosios anglų kalbos ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupės vaikais.
 
Lopšelyje-darželyje veikia Anykščių privati šokio studija ir dailės studija. Papildomas studijas lanko norintys papildomai ugdytis ugdytiniai. 
 
2018 metų vasario mėnesį lopšelis-darželis atšventė 50 metų sukaktį.