PATVIRTINTA

Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2023 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. V-28

Valdymo struktūros schema