PATVIRTINTA

Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2023 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-45