Komisijos, esančios darželyje:

Nariai:

 • Komisijos pirmininkė – Laura Morkūnaitė, ūkvedė.
 • Komisijos narė – Jūratė Daugėlienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Komisijos narė – Genovaitė Orlovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Komisijos narė – Lina Eivienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Komisijos narė – Genovaitė Kontrimavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Komisijos narė -Gražina Triznickienė, maisto organizavimo specialistė.
 • Komisijos narė – Irena Rimkienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

 • Komisijos pirmininkė – Laura Morkūnaitė, ūkvedė.
 • Komisijos narė – Jūratė Daugėlienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Komisijos narė – Lina Eivienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Komisijos narė – Gražina Triznickienė, maisto organizavimo specialistė.
 • Komisijos narė – Dalia Žeimienė, vyr. buhalterė.

Nariai:

 • Komisijos pirmininkė – Genovaitė Orlovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Komisijos narė – Lina Eivienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Komisijos narė – Alma Jogelienė, virėja.
 • Komisijos narė – Irena Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Komisijos narė – Jolita Kontrimavičienė, auklėtojos padėjėja.

Nariai:

 • Komisijos pirmininkė (Mokyklos tarybos siūlymu) – Vitalija Čypienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Komisijos narė (steigėjo atstovė) – Nila Mėlynienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.
 • Komisijos narė (Mokytojų tarybos atstovė) – Vijolė Bulotienė, logopedė.
 • Komisijos narė (Mokytojų tarybos atstovė) – Laura Tarasovienė, tėvų atstovė.
 • Komisijos narė (Mokytojų tarybos atstovė) – Jolita Vaičiūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

 • Komisijos pirmininkė – Laura Morkūnaitė, ūkvedė.
 • Komisijos narė – Alma Jogelienė, virėja.
 • Komisijos narė – Irena Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

 • Komisijos pirmininkė – Vitalija Čypienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Komisijos narė – Vijolė Bulotienė, logopedė.
 • Komisijos narė – Jūratė Daugelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Komisijos narė – Vilma Petraitienė, socialinė pedagogė.
 • Komisijos narė – Gražina Triznickienė, maisto organizavimo specialistė.

Nariai:

 • Komisijos pirmininkė – Laura Morkūnaitė, ūkvedė.
 • Komisijos narė – Kristina Adamonienė, virėja.
 • Komisijos narė – Jolita Tubelienė, auklėtojo padėjėja.

Nariai:

 •  Koordinatorė – Vitalija Čypienė.
 • Komisijos narė – savivaldybės gydytoja Vaiva Daugėlavičienė
 •  Komisijos narė  Rita Pilkauskienė.
 • Komisijos narė – Jūratė Daugėlienė, vyr. mokytoja. 
 • Komisijos narė – Aurelija Ramelienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
 • Komisijos narė – Vilma Petraitienė – socialinė pedagogė.
 • Komisijos narė  – Vijolė Bulotienė – logopedė

Nariai:

 •  Koordinatorė – Irena Petraitienė, direktorė.
 •  Komisijos narė – Vitalija Čypienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 •  Komisijos narė – Gražina Triznickienė, sveikatos priežiūros specialistė.

Nariai:

 •  Komisijos narė – Vitalija Čypienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už komunikaciją.
 •  Komisijos narė – Vilma Petraitienė, socialinė pedagogė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą.
 •  Komisijos narė – Rita Pilkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, atsakinga už saugumo priemonių organizavimą.
 •  Komisijos narė – Gražina Triznickienė,  maitinimo organizavimo  specialistė, atsakinga už pirmosios pagalbos vertinimo efektyvumą ir organizavimą

Nariai: 

 •  Komisijos pirmininkė – Laura Morkūnaitė, ūkvedė.
 •  Komisijos narė – Vilma Petraitienė, socialinė pedagogė.
 •  Komisijos narė – Irena Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai: 

 •  Komisijos pirmininkė – Vilma Petraitienė, socialinė pedagogė.
 •  Komisijos narė – Jūratė Daugėlienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 •  Komisijos narė – Žaneta Vaitkūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.