Mūsų filosofija

Sveikas – saugus – kūrybiškas – išlaisvintas vaikas

Siekiame

Į vaiką orientuoto ugdymo(si) moderni aplinka + kompetentingi pedagogai, padedantys „pagauti” vaikams sėkmę + aktyvi šeima, įsijungianti į grupės ir darželio gyvenimą

Ugdome

Kūrybiško mąstymo įgūdžius: gebėjimą kurti naujas idėjas, gebėjimą savarankiškai analizuoti problemines situacijas

Prioritetinės sritys

  • Suteikti žinių apie kritinį mąstymą naudojant įvairius metodus.
  • Stiprinti bendravimo įgūdžius, gebėjimą suprasti ir išklausyti kitus.
  • Tobulinti asmeninę patirtį, kurti naujas idėjas per patirtinį metodą.
  • Darželio bendruomenės, kaip geros komandos, tobulinimas.
  • Gerinti įstaigos materialinę bazę, ugdymo(si) aplinkas.
  • Glaudžiai bendradarbiauti su šeima.