Glaudžiai bendradarbiaujame su:
 • Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro vaikų raidos sutrikimų reabilitacijos tarnyba;
 • Vaikų poliklinikos specialistais;
 • Anykščių švietimo pagalbos tarnyba;
 • Anykščių rajono ikimokyklinėmis įstaigomis ir mokyklomis;
 • Anykščių  meno mokykla;
 • Anykščių kultūros centru;
 • Anykščių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriumi;
 • Kupiškio vaikų lopšeliu-darželiu ,,Obelėlė“;
 • Ukmergės lopšelis-darželis ,,Nykštukas“,
 • Rokiškio vaikų lopšeliu-darželiu ,,Varpelis“;
 • Respublikine ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija ‚,Sveikatos želmenėliai“;
 • Vilniaus PPRC;
 • Anykščių bendruomenės centru;
 • Anykščių rajono Ažuožerių kaimo bendruomene;
 • Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;
 • Aknystos socialinės globos namais;
 • Anykščių rajono policijos komisariatu;
 • Anykščių priešgaisrine gelbėjimo tarnyba;
 • ŽŪB ,,Anykščių vaismedžiai“;
 • UAB ,,Deivana“.