Trijų Karalių apsilankymas

2024-01-06

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

2024-01-12

Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2024“ veiklos

2024-02-03

Užgavėnių šventė „Šalta žiema, bėk iš kiemo“

2024-02-13

Šventinis pasveikinimas Lietuvai Vasario 16-osios

proga

2024- 02-15

Piešinių paroda „Anykščiai mano širdelėje“

2024 m. vasaris – kovas

Kovo -11  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

2024-03-08

Rytmetis Žemės dienai paminėti

,,Mažos rankelės saugo žemelę“

2024-03-21

Sveiko maisto varžytuvės ,,Gaminu, ragauju, vaišinu“

2024 m. kovo 25-29 d.

Kūrybinių darbų paroda skirta žemės dienai ,,Čiulbuonėliai grįžta“

2024 m. kovas

Tarptautinė teatro diena. ,,Vaikystės pasakų taku“

2024-03-27

Pasaulinė vandens diena

2024-03-22

Akcija „Papuošk Velykų medį“

2024 m. kovo 25 – balandžio 2 d.

Pavasario šventė „Kiškiai šoka ir sportuoja, nes Velykė atvažiuoja“

2024-04-03

Spektaklis ,,Kiškiai dažo kiaušinius“

2024-04-05

Lietuvių kalbos dienų renginiai (pagal atskirą planą)

2024 m. kovas – balandis

Akcija ,,Darom -2024“

2024 m. balandis

Sporto šventė mažųjų žaidynės „Sportuojame visi- maži ir dideli“

2024-04-30

Orientacinės varžybos ,,Ieškok, surask, džiaukis“

2024-05-10

Veikla lauko erdvėse ,,Pienių medus“

2024-05-24

Šeimos dienai paminėti ,,Mes viena didelė šeima“

2024-05-17

,,Lik sveikas darželi, aš jau išeinu…“

2024-05-28

Vaikų gynimo diena – vasaros pradžia

2024-06-01

,,Mes ir vėl susirinkom ir kaip gera kartu…“

 

2024-09-02

Europos judumo savaitės renginiai

 

2024 m. rugsėjis

Gyvūnų globėjo Šv. Pranciškaus Asyžiečio  diena ,,Akcija gyvūnams paremti“

2024 m. rugsėjis

,,Stebuklinga arbata“ popietės grupėse

2024 m.

spalis

 Pyragų diena 

 

2024-11-06

Minime Europos sveiko maisto dieną  ,,Obuolį valgai – sveikas augi

2024-11-08

Pasitinkame Adventinį laikotarpį

2024-11-30

Kalėdiniai skaitiniai prie Kalėdų eglutės

2024 m. gruodis

Grupių bendruomenių susitikimai su Kalėdų Seneliu

2024 m. gruodis

Belaukiant Kalėdų beždžioniukų  diskotekos salėje

2024 m. gruodis

 • Tarptautinė ankstyvosios prevencijos ir socialinio ugdymo programa „Zipio draugai“ priešmokyklinukams;
 • Tarptautinė emocinio socialinio ugdymo programa ,,Kimočiai“
 • Europos sąjungos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa „Vaisiai jums“;
 • Europos sąjungos pieno tiekimo mokykloms programa „Pienas vaikams“;
 • Lietuvos EKO mokyklų tinklo partnerystė;
 • VšĮ „Sveikatai palankus“ ilgalaikės sveikos gyvensenos ugdymo programos projektas „Sveikatiada“;
 • Ilgalaikės masinio futbolo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ Respublikinis projektas „Futboliukas“;
 • Respublikinis projektas „Sveikata visus metus 2023“;
 • Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų organizacijos „RIUKKPA“ projektas „Lietuvos Mažųjų žaidynės 2023“;
 • Nacionalinės švietimo agentūros Respublikinio projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ mokymų dalyviai;
 • Rajoninio futboliuko ,,Koja vartai kamuoliukas“ varžybų dalyviai.

,,Kimočiai“ – visus metus

,,Darni mokykla“ – visus metus

,,Erasmus +”– visus metus

,,eTwinning” – visus metus

ESEP platformoje ,,Four seasons-four days“ – Visus metus

 

,,Mano žalioji palangė“ – kovas-gegužė

,,Mes rūšiuojam“ – visus metus

,,Europos judumo savaitė“ – rugsėjis

Sveikata visus metus“ – visus metus

„Sveikatiada“ – visus metus

,,Mažųjų žaidynės“ – sausis-gegužė