Įstaiga galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo neatlieka.