ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR   KONTROLĖS PROGRAMA
ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS” DIREKTORIAUS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“  KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 M. PROGRAMA
ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ ATSAKINGAS UŽ KORUPCIJĄ
ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“  KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas