ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ 2020-2022 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS” DIREKTORIAUS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ ATSAKINGAS UŽ KORUPCIJĄ
ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“  KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas