ATRIBUTIKA

 

Emblema Sveikatingumo emblema
emblema123 sveikatingumo_emblema

ĮSTAIGOS ISTORIJA
Anykščių vaikų lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ pats seniausias Anykščių mieste. Istorija skaičiuojama nuo 1968 m. Iki 1995 metų birželio 2 dienos vadinosi Anykščių vaikų lopšeliu-darželiu Nr. 2.
    Išleista į mokyklą  49-oji laida.  Lopšelyje-darželyje vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal rajono tarybos patvirtintą individualią ikimokyklinio ugdymo  programą ,,Žiogelis”, o priešmokyklinio amžiaus vaikai pagal ,,Priešmokyklinio ugdymo programą”.
    Nuo 1995 metų pedagogai dirba į ugdymo programas, integruodami sveikatingumo projektus ir programas. 1999 metais darželis gavo sertifikatą, patvirtinantį, kad yra  įtrauktas į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Esame respublikinės sveikatą stiprinančios ikimokyklinių įstaigų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai” nariai.
    Daugiau nei 10 metų rašome sveikatą stiprinančius, aplinkosauginius projektus ir gauname jiems finansavimą. Kiekvienais metais vykdome po 4–6 savivaldybės finansuojamus projektus. Gautos projektų  lėšos panaudojamos sveikatingumo  ir ugdymo priemonėms įsigyti.
   Įstaiga savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos švietimo  ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ministerijos norminiais aktais, Anykščių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais bei lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ nuostatais.
    Darželyje yra baseinėlis, kuriame vyksta grūdinimo procedūros.
    Kasdien vaikams, pagal patvirtintą grafiką,  vedamos koreguojamosios mankštos taisyklingai kūno laikysenai formuoti.
    Vaikai maitinami 4 kartus: priešpiečiams valgo šviežias daržoves, vaisius.
    Darželio kolektyvas nuo 1997 metų dalyvauja sveiko maisto renginiuose ne tik Anykščiuose, bet ir Palangoje. Esame šių renginių prizininkai. Nuo 2002 metų tokias parodas-konkursus rengiame ir savo lopšelyje-darželyje. Sveiko maisto parodos-konkursai ar šventės tapo  tradiciniu rajono ikimokyklinių įstaigų renginiu.
    Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. vyksta ankstyvosios anglų kalbos ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupės vaikais, pradėjo veikti teatro studija.
    Lopšelyje-darželyje veikia Anykščių muzikos mokyklos ankstyvojo ugdymo studija, privati šokio studija, karate būrelis ir dailės studija. Papildomas studijas lanko norintys papildomai ugdytis ugdytiniai. Mokestį už   muzikos studiją nustato Anykščių rajono savivaldybės taryba.
2013 metų vasario mėnesį lopšelis-darželis šventė 45 metų sukaktį