DARBO LAIKAS
Visos dienos grupės 6.40-17.10
Viena grupė 6.40-19.08
Savaitgalio grupė dėl Covid-19 neveikia
UGDYMAS:
 • ankstyvasis ugdymas,
 • ikimokyklinis ugdymas,
 • priešmokyklinis ugdymas,
 • ankstyvasis anglų kalbos ugdymas,
 • karate,
 • ankstyvasis muzikinis ugdymas nuo 3 mėn. iki 2 m.
 • futboliukas.
MOKAMOS PASLAUGOS:
 • šokių studija,
 • dailės studija,

KITOS PASLAUGOS:

 • logopedo,
 • veikla baseinėlyje, vandens procedūros plokščiapėdystės profilaktikai, korekcinė mankšta.
MAITINIMAS
Maitinimas 4 kartus per dieną. Dalyvaujame programose ,,Vaisių vartojimo skatinimas”, ,,Pienas vaikams“.

PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

Mokesčio už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje dydį ir tvarką nustato steigėjas Anykščių rajono savivaldybės taryba.

Mokestį už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje sudaro:

 * 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio mėnesinis atlyginimas ugdymo, higieninėms reikmėms tenkinti (ugdymui ir ugdymo(si) aplinkos kūrimui, ūkinėms ir higienos priemonės, smulkiam remontui atlikti), nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus (šiuo metu 5,70 Eur),
 * atlyginimas už vaikų maitinimą (maisto produktams skiriamų lėšų dydis, įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) už kiekvieną vaiko lankytą dieną:

Maitinimui 1 dienai skiriamų lėšų dydis

Amžius Pusryčiai (Eur) Priešpiečiai ir pietūs (Eur) Vakarienė (Eur) Iš viso (Eur)
Vaikai iki 3 m 0,43 1,21 0,51 2.15
Vaikai nuo 3 m 0,51 1,45 0,61 2,57

MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS

 • Jei tėvai (globėjai) atleisti nuo užmokesčio už nustatytas maitinimo normas, turi pateikti šiuos dokumentus:
 • šeima gauna socialinę pašalpą – Socialinės paramos skyriaus pažymą,
 • vaikas su negalia – Neįgalumo lygio pažymos kopiją,
 •  šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą – rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą,
 • Vaikų išlaikymo lopšelyje – darželyje užmokestis mažinamas 50 %, jeigu:
 • vaikas turi tik vieną iš tėvų,
 •  šeimoje auga trys ir daugiau vaikų,
 •  tėvas (motina) atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą (pateikus tai patvirtinantį dokumentą),
 • vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi mokymo įstaigoje kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu pagal pagrindinio ar vidurinio mokymo programas arba nuolatine studijų forma. Lengvata taikoma tėvams (globėjams) iki 24 metų amžiaus,
 • vienas iš tėvų miręs, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, yra neveiksnus, ar dingęs be žinios, kai nenustatyta tėvystė, pateikus atitinkamus dokumentus (mirties liudijimą, vaiko gimimo liudijimą bei kitus nustatytą faktą įrodančius dokumentus),
 • kai šeimoje vaikai yra 18 metų ar vyresni kaip 18 metų, bet mokosi dieninėse visų tipų mokyklose iki 24 metų. Globojami vaikai, išlaikomi valstybės lėšomis, į vaikų skaičių lengvatai gauti neįskaičiuojami.
 • Vaikų išlaikymo lopšelyje – darželyje užmokestis mažinamas 90 %, jeigu:
 • Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas (pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą),
 • šeima gauna socialinę pašalpą (pateikus Socialinės paramos skyriaus pažymą),
 • ugdomas vaikas su negalia (pateikus Neįgalumo lygio pažymos kopiją). Šis papunktis netaikomas vaikams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokymo reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoką.

PASTABA: taikoma tik viena numatyta atlyginimo už vaikų maitinimą lengvata.

Sveikatai palankus meniu

Mityba – svarbus aplinkos veiksnys, turintis didelę įtaką vaiko augimui ir vystymuisi bei fizinei ir psichinei jo raidai. Reguliarus maitinimas ir subalansuotas maistas  įtakoja vaikų sveikatą.

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-06-23 įsakymo Nr. V-836 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999-11-25 įsakymo Nr. 510 “Dėl rekomenduojamų paros  maistinių medžiagų  ir energijos normų tvirtinimo ” pakeitimo”

nuo 2018 m. sausio 2 dienos keičiasi  vaikų maitinimo valgiaraščiai.  

Siekdami, kad vaikai darželyje valgytų sveikatai palankų maistą, kuriame mažiau cukraus, druskos, riebalų, daugiau skaidulinių medžiagų, gaminsime daugiau tausojančių, augalinės kilmės patiekalų. Sieksime, kad mūsų vaikų mityba būtų subalansuota, įvairi bei reguliari. Tieksime maistą, tausojantį vaikų sveikatą.

15 dienų perspektyvinis valgiaraštis. Valgiaraščio vertinimo pažyma  Pdf

Meniu

Maitinimo tvarkos aprašas