Ugdymo paslaugos

  • ikimokyklinis ugdymas,

  • priešmokyklinis ugdymas,

  • ankstyvasis anglų kalbos ugdymas

Mokamos paslaugos

  • šokių studija,

  • dailės studija.

Kitos paslaugos

  • logopedo,

  • socialinio pedagogo,

  • IKT veiklos,

  •  vandens procedūros plokščiapėdystės profilaktikai, korekcinė mankšta.

Pagalbos vaikui specialistai

Socialinis pedagogas.

Darbos laikas:

kontaktinės valandos  pirmadienį-penktadienį 8:00-12:00, antradienį,ketvirtadienį 15:00-15:48,

nekontaktinės valandos pirmadienį, trečiadienį, penktadienį 13:00-15:46; antradienį, ketvirtadienį 13:00-15:00, 16:00-16:42,

el.paštas: socialinis@anyksciuziogelis.lt, tel.nr.: 8 381 51 538.

Logopedas.

Darbo laikas:

kontaktinės valandos pirmadienį-penktadienį  8:00-12:24,

nekontaktinės valandos pirmadienį-penktadienį 12:30-14:30,

el.paštas: logopede@anyksciuziogelis.lt, tel.nr.: 8 381 51538.

Mokytojo padėjėjas.

Darbo laikas:

pirmadienį-penktadienį 8:00-17:00

el.paštas: sekretore@anyksciuziogelis.lt, tel.nr.: 8 381 51538.