ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS” PLANUOJAMŲ 2018 METAIS VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

METINĖ ATASKAITA UŽ 2017 M.
ĮVYKĘS MAŽOS VERTĖS MAISTO PIRKIMAS
ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS” PLANUOJAMŲ 2017 METAIS VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS
ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS” SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2016 M.
ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA 2016 M.