Mažoj širdelėj – visa LIETUVA…

Geltona, žalia ir raudona vėjeliui pučiant mirguliuos – Viena primins rugelių duoną, Kita kaip sodai mūs žaliuos. O ta trečioji, tartum kraujas, Vis neramins ilgai manęs, Kol švies tėvynei rytas naujas, Kol Vytis laisvę jai parneš… (B. Brazdžionis) Štai mes ir atšventėme Vasario-16ąją. Buvo labai šilta jauki šventė. Mokytoja Fortūnata paskelbė pradžią, kuri prasidėjo himno giedojimu. Vėliau visi kartu žaidėme, dainavome, sakėme eilėraščius ir klausėmės. Iš mokytojos Stasės sužinojome apie lietuvių liaudies tarmes, o iš mokytojos Ritos – apie regionų tautinius drabužius. Nepamiršome tokią dieną paminėti Ukrainos. Ukrainietis Ivanas pažadėjo taika bus jo žemėje. Džiaugiamės: esame laisvi ir laimingi. Gražios Vasario -16 Jūsų visų šeimose.....

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on pinterest